دینی و مذهبی

اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند

از آرامستان دارالرحمه شیراز چه میدانید؟

اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند در سنگ هرات بخوانید. شاید مرگ را به درستی باور نکنیم اما حقیقی ترین واقعیت زندگی ماست. روزی همگی از این دنیا خواهیم رفت و پاسخگوی اعمال نیک و بد خود خواهیم بود. لازم است اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند را به طریقی که در دین یاد شده است مرور کنیم. در سنگ هرات بخوانید.

 

اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند

بعضی از عوامل هست که عذاب قبر را کاهش میدهد و یا آن را رفع میکند و از وارد شدن عذاب بر شخص جلوگیری می کند. اموری که در روایات ذکر شده است، عبارتند از:

۱. اعمال صالح

امام صادق عاله می فرماید چون مؤمن وارد قبرش شود، نماز در جانب راست و زکات در طرف چپ او قرار می گیرد و نیکی بر او سایه می افکند و صبر در گوشه ای قرار گیرد هنگامی که دو فرشته برای پرسش بر او داخل شوند صبر به نماز و زکات و نیکی گوید: مواظب صاحب خود باشید و اگر شما عاجز از مواظبت او هستید من از او مواظبت کنم.

۲. اتمام رکوع

امام باقر نه می فرماید: من اتم ركوعه لم تدخله وحشة القبر ؛ کسی که رکوعش را تمام کند وحشت قبر او را نمی گیرد.»

۳. صدقه و نماز مخصوص

رسول اکرم ص می فرماید: بر میت ساعتی سخت تر از شب اول قبر نیست پس رحم نمائید به مردگان خود با صدقه، و اگر چیزی را برای صدقه دادن ،نیافتید یکی از شما دو رکعت نماز بخواند در رکعت اول بعد از حمد سوره توحید را دوبار بخواند، و در رکعت دوم، بعد از سوره حمد سوره تکاثر را بخواند و بعد از نماز بگوید: «اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر ذلك الميت فلان بن فلان.

خدایا محمد و آل او له درود بفرست و ثواب این نماز را بر به قبر این میت به نام … برسان‌. در همان ساعت هزار فرشته به سوی قبر آن میت می آیند در نزد هر فرشته ای جامه و حله ای میباشد و خداوند تنگی قبر او را وسعت دهد تا روز قیامت و به نماز گزار به عدد آنچه آفتاب بر آن می تابد، حسنات عطا می کند، و چهل درجه به او میدهد.

اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند

اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند

۴. نماز وحشت

نماز لیله الدفن (نماز وحشت) دو رکعت است که در شب اول قبر، هدیه به روح میت خوانده میشود در رکعت اول بعد از حمد یک بار آیه الکرسی خوانده میشود و در رکعت دوم بعد از حمد، ده بار سوره انا انزلناه و بعد از نماز بگوید، اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فلان (نام میت را ذکر کنید). عالم بزرگ، حاجی نوری در کتاب دارالسلام نقل میکند: استاد و مولای ما ملا فتحعلی سلطان آبادی فرمود:

عادت من این بود که هر که هرگاه هر کس از دوستان خاندان رسالت از دنیا میرفت و خبر آن به من میرسید دو رکعت نماز شب دفن (نماز وحشت نثار او میخوانم و هیچکس از این عادت آگاه من نبود تا روزی یکی از دوستان در راهی با من ملاقات کرد و گفت: دیشب فلان شخص که تازگی از دنیا رفته بود، در عالم خواب دیدم از چگونگی حال او بعد از مرگش پرسیدم، و گفت من بعد از مرگ در تنگنای سختی قرار داشتم تا اینکه فلانی (نام شما را برد) دو رکعت نماز برای من خواند.

همان دو رکعت مرا از عذاب نجات داد. خدا پدرش را رحمت کند که به من چنین احسانی نمود. آنگاه آن شخص از ملا فتحعلی پرسید، آن دو رکعت نماز، چه نمازی بود. من طریقه خود را در مورد خواندن نماز شب دفن (نماز وحشت که دو رکعت است) برای او بیان کردم.

اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند

۵. کمک به همنوعان

امام صادق عاله می فرماید: کسی که غم و اندوه مؤمنی را برطرف کند خداوند، غم و غصه آخرت او را بر طرف میکند و از قبرش در حالی که دلی شاد دارد خارج میشود.

۶. نماز شب

امام رضا الله میفرماید مواظبت در انجام نماز شب کنید. بنده ای که در آخر شب برخیزد و هشت رکعت نماز گزارد و دو رکعت نماز شفع و یک رکعت وتر را بجا آورد و در قنوتش هفتاد بار استغفار ،کند از عذاب قبر و آتش در پناه خدا باشد و عمرش طولانی و روزی او فراوان گردد.

۷. پاشیدن آب بر روی قبر

مستحب است، پس از آنکه میت به خاک سپرده شد، شخصی رو به قبله بایستد و از ناحیه بالای سر میت تا روبروی پای او آب بپاشد و سپس از آنجا تا بالای سر او بپاشد و اگر آب زیاد آمد، به وسط قبر بپاشد. چنان که این مطلب از امام کاظم الله نقل شده است. بعید نیست که پاشیدن ،آب بر روی قبر تا ٤٠ روز یا ٤٠ ماه، مستحب است. پیامبر دستور میداد، روی قبر، آب بپاشیدند. و این سنت در زمان رسول خدا عمل می شد. امام صادق عالیه درباره پاشیدن آب بر روی قبر فرمودند: «تا وقتی که رطوبت آب روی خاک قبر ،است عذاب قبر از میت دور می گردد.»

۸. مرگ هنگام نزول رحمت

امام صادق عاله میفرماید: کسی که بین زوال شمس روز پنج شنبه تا ظهر روز جمعه بمیرد خداوند او را از فشار قبر محافظت می کند.

۹. چهار بار به حج رفتن

منصور بن حازم گوید: از امام صادق الله پرسیدم پاداش کسی که چهار بار حج بجا آورده چیست؟ فرمود: ای منصور کسی که چهار بار حج بجای آورد هرگز فشار قبر نبیند، و هنگام مرگش خدای تعالی حج های او را به زیباترین صورتی در برابر او در آورد که تا روز رستاخیز در میان قبر نماز گزارند و ثواب این نماز او را باشد بدان که یک نماز از این نمازها با هزار رکعت از نماز آدمیان برابر است.

۱۰. خواندن قرآن

خواندن بعضی از سوره های قرآن هم از برای رفع عذاب قبر موثر است، امام علی الله فرمودند: «کسی که هر جمعه، سوره ی نساء را بخواند، از فشار قبر در امان باشد.» امام صادق الله فرمودند: «سوره ی یاسین، قلب قرآن است، هر کس آن را قبل از غروب بخواند از فشار قبر، ایمن باشد.» همچنین کسی که به خواندن سوره زخرف» مداومت کند، ی خداوند او را در قبرش از فشار قبر و جانوران زمین، ایمن گرداند. پیامبر فرمودند: کسی که هنگام خواب، سوره ی تکاثر را بخواند، از سختی قبر ایمن گردد.

امام صادق الله فرمودند: «کسی که سوره ی «ن وَ الْقَلَم» را در نماز واجب یا نافله ،بخواند او را از فشار قبر، پناه دهد.» و خواندن بعضی از دعاها نیز دارای این اثر خواهد بود که در کتابهای دعا ذکر شده است.

از چیزهایی که باعث نجات از عذاب قبر است خواندن سوره ی «تَبارَكَ الْمُلك» بالای قبر میت است چنان که قطب راوندی از ابن عباس نقل کرده :که مردی رو به روی قبری خیمه ای زد و ندانست که آن قبر است و سوره ی «تَبارَكَ الْمُلك» را خواند، پس شنید صيحه زننده ای را که گفت این سوره نجات دهنده است. این مطلب را به حضرت رسول عرض کرد. آن حضرت فرمودند: آن سوره نجات دهنده از عذاب قبر است. شیخ کلینی از حضرت امام محمد باقر الله روایت کرده که فرمودند: «سوره ی ملک مانعه است یعنی از عذاب قبر منع می کند.»

اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند

اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند

۱۱. ذكر لا اله الا الله

حضرت رسول می فرماید: هر کس در هر روز صد بار «لا إِلَهَ إِلا اللَّه الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبین بگوید برای او امان از تنگدستی و از ترس قبر خواهد بود و بی نیازی را برای وی جلب میکند و درهای بهشت را به روی او گشاده دارد.

۱۲. تلقین پس از دفن

امام صادق عاله میفرماید چه چیز مانع است شما را از این که کاری کنید که میت شما از دیدن منکر و نکیر در امان باشد؟ راوی می گوید: گفتم چه کنیم؟ حضرت فرمود: چون میت دفن شد باید ولی او نزد قبرش بماند و دهان خود را نزد سمت سر آن میت نزدیک کند؛ پس به صدای بلند تلقین بخواند؛ پس منکر به نکیر میگویند: برویم؛ زیرا حجت را به او تلقین کردند.

اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند

۱۳. قرار دادن دو چوب تر با میت

نهادن دو چوب تر همراه میت مستحب موکد است، دو چوب تر و تازه دو شاخه درخت را بگیرند و برگهایش را از آن جدا نمایند، هر یک از آن به اندازه یک ذراع یعنی از آرنج تا سر انگشتان باشد و اگر کوتاهتر باشد هم مانعی ندارد یکی از آن دو چوب را در جانب راست از گلوگاه تا هر جا که رسید چسبیده به بدن بگذارند و دیگری را در جانب چپ روی پیراهن زیر روپوش به همان ترتیب بگذارند و ظاهر این است که هر گونه بگذارند ایرادی ندارد و مستحب است.

این دو چوب تازه از درخت خرما باشد، اگر نبود از درخت سدر و اگر نبود از درخت بید، و اگر نبود از درخت انار و اگر نبود هرگونه چوب تر و تازه، کافی است. و مستحب است نام میت و اینکه او به یکتایی خدا و رسالت محمد صله و امامت امامان عالم گواهی میدهد، در آن نوشته شود.

زراره می گوید به امام باقر الله عرض کردم: «چرا چوب تازه همراه میت قرار داده میشود؟ فرمودند زیرا همین دو چوب تازه عذاب و حساب قبر را تا مدتی که خشک نشده اند، دور می کند. سپس در پایان فرمودند: «به خواست خدا از آنکه آن دو پس چوب خشک شدند، عذاب و حساب قبر به سراغ میت نمیرود.» روایت شده که «رسول خداصله از کنار قبری عبور کرد و دریافت که صاحبش را عذاب میکنند.

چوب تازه ای خواست و آن را دو نصف کرد، یکی از آنها را در ناحیه ی بالای سر قبر، و دیگری را در ناحیه پا بر قبر او فرو کرد و فرمودند: تا هنگامی که این دو چوب تازه،اند عذاب او کاهش می یابد در روایت دیگر آمده حضرت آدم الله وصیت کرد که دو چوب تازه، در میان کفنش بگذارند تا اُنس داشته باشد این سنت بین پیامبران معمول بود و در زمان جاهلیت ترک شد، پیامبر اسلام دوباره آن را زنده کرد.»

۱۴. خیرات بازماندگان

خیرات بازماندگان از برای میت و خواندن نماز و قرآن و فرستادن صلوات و به نیابت آنها زیارت و اعمال حج انجام دادن باعث گشایش و وسعت قبر او میگردد چنانکه امام صادق الشاليه می فرماید: میت در فشار و رنج بسر میبرد؛ به خاطر نماز برادرش، خداوند قبر او را وسعت میدهد.

۱۵. گذاشتن تربت امام حسین الله در قبر

از جمله اعمالی که باعث نجات میت در قبر میگردد گذاشتن مقداری تربت امام حسین الله با میت است. چنانکه در روایتی نقل شده که زن بدکاره ای زنا میداد و اولاد خود را که از طریق زنا متولد شده بودند با آتش میسوزاند و میکشت و غیر از مادرش از این ماجرا کسی خبر نداشت وقتی آن زن از دنیا رفت، هنگام دفن، زمین او را قبول نمی کرد او را به جای دیگر منتقل کردند، باز زمین او را نپذیرفت.

جریان را به امام صادق عال گزارش دادند؛ حضرت به مادرش فرمود زمین این زن را قبول نمیکند چون خلق خدا را به عذابی که مختص خدا است عذاب کرده است. در قبر او تربت امام حسین الله بگذارید چنین کردند و خداوند عیب او را پوشاند و زمین او را پذیرفت.

۱۶. محبت اهل بیت عالم

حضرت رسول الله فرمودند محبت و علاقه به من و اهل بیتم در هفت جای بسیار هولناک کارساز و نجات بخش است. اول هنگام مرگ؛ دوم: در قبر؛ سوم هنگام زنده شدن مردگان در قیامت؛ چهارم: هنگام باز شدن کتاب اعمال؛ پنجم: هنگام حساب؛ ششم هنگام سنجش افکار و اعمال؛ هفتم: هنگام عبور از صراط

۱۷. صلوات بر پیغمبر صل الله

صلوات نور زمین و آسمان است چونکه خداوند و ملائکه الهی نیز بر پیامبر و آل آن حضرت صلوات و درود میفرستند پس اگر کسی در دنیا صلوات بفرستد علاوه بر اینکه در دنیا نورانی می گردد در آخرت نیز باعث نورانی شدن قبر او میشود و قبری که بوسیله صلوات نورباران شود ملائکه عذاب الهی بر آن قبر وارد نمیشوند. چنانکه پیامبر اکرم میفرماید: صلوات بر من سبب نور در قبر می شود.

اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند

اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند

۱۸. حسن الخلق

پیامبر گرامی اسلام له میفرماید سه گروه از زنان، عذاب قبر ندارند و در قیامت هم با حضرت فاطمه محشور می شوند: اول زنی که با فقر و تنگدستی شوهر خود بسازد؛ دوم زنی که با بد اخلاقی شوهرش، صبر و بردباری خود را از دست ندهد؛ سوم زنی که مهریه خود را به شوهرش ببخشد.

۱۹. زیارت قبر امام حسین السلام

در روایت است که یکی از پاداشهایی که خداوند به زائر قبر امام حسین عاله می دهد آن است که از عذاب و فشارهای قبر او را نجات می دهد.

اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند

۲۰. نماز و استغفار و صدقه بازماندگان

پیامبر اکرم له می فرماید سخت ترین شبها، شب اول قبر است که شما میتوانید با پرداخت صدقه به مردگان خود ترحم کنید و اگر مالی برای صدقه نداشتید لااقل دو رکعت نماز بخوانید و به روح او هدیه کنید که خداوند از آن لحظه هزار فرشته به سوی قبرش میفرستد که با هر فرشته ای لباسی است و قبر او را از تنگی و فشار رهانیده و وسعت میبخشد.

امام صادق عاله می فرماید: «ان الميت ليفرح بالترحم عليه و الاستغفار له كما يفرح الحى بالهديه؛ همانگونه که زندگان با هدایا شاد میشوند، اهل قبر و برزخیان با ترحم و استغفاری که نسبت به آنان میشود شاد می گردند.» پیامبر گرامی اسلام له به قبری که روز گذشته، انسانی در آن دفن شده بود عبور فرمود در حالی که بستگان او می گریستند. حضرت فرمود: دو رکعت نماز سبک از آنچه شما سبک میشمارید در نزد صاحب این قبر از همه دنیای شما محبوب تر است.

۲۱. زیارت قبور

امام صادق الله درباره زیارت قبور می فرماید: اموات با شما انس می گیرند و چون از ایشان دور شوید، دچار وحشت شوند.

۲۲. ارشاد و هدایت جامعه

ارشاد و هدایت کردن جامعه و به راه راست آوردن عده ای که مسیر حق را نمیشناسند و آگاه به دین و احکام الهی نیستند نیز باعث نجات انسان میگردد و درهای بهشت را به روی او باز می کند چنانکه حضرت علی الله می فرماید: کسی که افراد مستضعف فکری را تقویت کند و آنها را در برابر مخالفان راه ما با اسلحه استدلال مجهز کند در برزخ مورد لطف مخصوص خداوند قرار میگیرد و خداوند عقاید حقه را به او تلقین میکند و قبر او را به صورت بهترین باغهای بهشتی در می آورد.

۲۳. شاد کردن مؤمن

امام صادق عاله میفرماید هر که به مؤمنی شادی رساند، خداوند از آن شادی، مخلوقی آفریند که هنگام مرگ دیدارش کند، پس به او گوید: ای دوست !خدا مژده باد تو را به کرامت و رضوان خدا؛ همواره همراه او باشد تا داخل قبرش شود و به او همان سخن را گوید و چون از گور برخیزد به او همچنان می گوید و همواره در کنار او باشد و هنگام هر ترسی او را مژده میدهد. مؤمن به او می گوید: خدایت رحمت کند! تو کیستی؟ می گوید: من آن شادی هستم که به فلانی رساندی.

اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند

اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند

 

از دیگر منابع نیز بیشتر بدانید:

https://my.clevelandclinic.org

https://blogs.scientificamerican.com/

 

همچنین در سنگ هرات با موضوع “هر آنچه از سنگ لحد میخواهید بدانید” بیشتر بخوانید.

3 دیدگاه در “اموری که از وارد شدن عذاب میت در قبر جلوگیری می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *