اطلاعات عمومی, دینی و مذهبی

انواع شیطان پرستی

انواع شیطان پرستی

انواع شیطان پرستی

شیطان پرستی به جای اطلاع از قوانین خدایی یا قلوانين و اخلاقی عموماً بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی های موجودی ما فوق یا قوانینی فرستاده شده تمرکز دارد. به همین دلیل بسیاری از شیطان پرستان معاصر از باورها و گرایشهای ادیان گذشته اجتناب میکنند و بیشتر گرایشات خود پرستانه دارند. به گونه ای که خمود او در مرز هستی و طبیعی میبینند و بیشتر شیه به مکاتبی چونماده گرایی و یا خود محوری و جادو محوری هستند.

بعضی از شیطان پرستان به طور داوطلبانه بعضی از قوانین اخلاقی را انتخاب میکنند. قوانین شیطان پرستی با فرقه های شیطانی با یک دیگر متفاوت است، ولی تمام حول دو محور سکس و خشونت دور میزند و به سطح فکری آن ها نیز وجود دارد. طبقه طرفداران فرقه های با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال طرفداران شیطان پرستی فلسفی عمدتاً طبقات تحصیل کرده بردیه از دین غالباً مسیحی هستند.

بررسی انواع شیطان پرستی

 • فلسفي
 • لاوى
 • گوتیک
 • دینی

1- شیطان پرسطتی فلسفی

شیطان پرستی فلسفی به خدایی اعتقاد ندارند و شیطان را تنها نوعی نماد کهن (arcnetype) میدانند. انسانها را تنها در برابر خود مسئول میداند و اعتقاد دارد که انسان به تنهایی میتواند راه درست و غلط را تشخیص دهد. به همین دلیل این اعتقاد بیشتر به عنوان یک اعتقاد فلسفی شناخته می شود. شیطان در این اعتقاد نماد نیروی تاریکی طبیعت طبیعت شهوانی مرگ بهترین نشانه قدرت و ضد مذهب بوده است. این اعتقاد دارای شاخه های متعددی است، اما میتوان گفت خبر یکی دو نوع آن همگی دارای اصول زیر است:

 • Atheism

خدایی در شیطان پرستی وجود ندارد.

 • Dualistic

روح و جسم غیر قابل دیدن هستند و هیچ جنگی بین عامل خیر و شر وجود ندارد.

 • Autodaists

خود پرستی خدایی جز خود انسان وجود ندارد و هر انسانی خود یک خداست.

 • Materialistic

اعتقاد به اصالت ماده وابسته به راه چپ بودن است. شیطان پرستی فلسفی عبارت است از این که محور و مرکز عالم انسان است. این گونه از شیطان پرستی به پایه گذاری این فرقه به نام آنتوان لاوی نسبت داده میشود. آنتوآن سندایر لاوی (Anton sandir Lavey) مؤسس و کاهن اعظم کلیسای شیطان نویسنده کتاب انجیل شیطانی و بنیان گذار شیطان پرستی لاوی در 11 آوریل سال 1930 میلادی در شهر شیکاگو ایالات اپلی نویز متولد شد.

سپس خانواده اش به سانفرانسیسکو نقل مکان کرد و بیشتر دوران و بی همان جا سپری شد. پس از رها کردن دبیرستان و فرار از خانه در 17 سالگی ابتدا به سیرک پیوست و بعد به نوازندگی روی آورد. در 1950 میلادی به عنوان عکاس در دایره جنایی پلیس استخدام شد. موفقیت های او به عنوان یک پیانیست ادامه داشت و از مشهور ترین افراد زمان خود در سانفرانسیسکو بود. لاوی ارائه سخنرانی سری خود را در شبهای جمعه را که دایره اسرار آمیز نامیده بود آغاز کرد. یکی از اعضای همین حلقه بود که به وی پیشنهاد تأسیس آئین جدید را داد.

در 30 آوریل 1966 در حالی که سر خمود را به عوان رسم آیین جدید تراشیده بود، بنیانگذاری کلیسای شیطام را اعلام کرد. همچنین در سال 1966 میلادی را به عنوان آنوساتانس Anna satanas سال اول عمر شیطان را اعلام کرد. وی خود را کاهن اعظم کلیسای شیطان می نامید. چندی بعد با انتشارات کتاب انجیل شیطانی در سال 1969 میلادی به تعابیر کلیسای شیطان پرداخت و اظهار داشت که شیطان فرمانروای زمین است. در ادامه انتشارات شیطانی لاوی کتاب آیین پرستش شیطانی را در 1972 میلادی انتشار داد. در این کتاب جزئیات بیشتری از آیین پرستش رسوم و تشریفات دینی پرستش شیطان از جمله مراسم عشاء تاریک Black mass رل ذکر کرد.

آنتوان لاوی در اکتبر 1997 میلادی در بیمارستان سنت ماری شهر سانفرانسیسکو بر اثر تورم ریه مرد. روز مرگ لاوی به عنوان روز هالووین شناخته میشود. در تدوین شیطانی لاوی که به صورت لاوی انجام شد، جسدش سوزانده و خاکستر شد. خاکسترش دفن نشده ولی بین وارثانش تقسیم شد و با این فرض که دارای قدرت اسرار آمیز است، در آیین پرستش اسرار آمیز شیطانی استفاده میشود.

2- شیطان پرستی لاوی

این نوع شیطان پرستی بر مبنای فلسفه آنتوان لاوی که در کتاب انجیل شیطان و دیگر آثارش آمده است تشکیل شده است. انجیل شیطانی کتابی است که شیطان پرستان از آن برای عبادت و دعاهای خود و همچنین در مراسم خود استفاده میکنند این کتاب شامل علامات عبری و یونانی و انگلیسی است که برخی از این کلمات همون معنی دقیق آن کشف نشده است اما چیزی که میتوان فهمید اسامی شیطان و دعوت از او برای قدرت دادن به شیطان پرستان است. در این کتاب بسیاری از دهای آن بر خلاف دعاهای مسیحیت و انجیل است و همچنین بسیاری از شعایر آن برای قدر نهادن به عظمت و قدرت شیطان به عنوان قدرت مطلق است.

 • در فصل اول کتاب انجیل شیطانی احکام 6 گانه شیطان پرستی است. خوب است نگاهی به این 6 حکم بیندازید:

 1.  شيطان به جای ریاضت نماینده افراط است.
 2. شیطان به جای این که نمایاننده توهم های معنوی باشد، نماینده زندگی مادی است.
 3. شيطان نشان دهنده عقل پاک به جای خود فریبی متظاهرانه است.
 4. شیطان نشانه عشق به افرادی است که لیاقتش را دارند نه هدر دادن آن بر افراد نمک نشناس.
 5. شیطان به ما انتقام خویی را به جای برگرداندن طرف دیگر صورت نشان میدهد.
 6. شیطان به ما مسئولیت در برابر مسئول و به جای مسئولیت در برابر موجودات ترسناک خیالی را می آموزد. یعنی اعتقاد به معاد و بهشت و جهنم را تنها عامل انسانیت افراد با ایمان می داند و هم چنین خود را فقط در برابر کسی مسئول میداند که در برابرش مسئولیت دارد).
 7. شیطان میگوید انسان حیوانی دیگر است گاه برتر و اکثر مواقع به دلیل روح خدایی و پیشرفت ذهنی اش که از او بدطینت ترین حیوان را ساخته است پست تر است.
 8. شیطان آن چهار که گناه مینامند را عواملی برای ارضای نیازهای فیزیکی، حسی و ذهنی میداند. سعنی گناهان را برای ارضای نیازهای انسانی میداند.
 9. شیطان بهترین دوست کلیساست از آن را سال مشغول کرده بد نیست برخی بخش های این کتاب را بخوانید:

“به نام خدای بزرگ ما؛ شیطان؛ به شما فرمان میدهم که از دنیای سیاه بیرون آیید به نام چهار شهر پارسیاه جهنم؛ پیش آیید شیطان؛ جام باده ذت را .؟ این جام پر از اکسیژن زندگی است و آن را با نیروی جادوی سیاه انباشته کن. این نیرو در سراسری کم کاینات وجود دارد و حامیان است. أمين”. ای دوست و همدم شب؛ تو از صدای سگها و ریختن خون شاد میشوی؛ تو در میان سایه های قبور میگردی؛ تو تشنه خون هستی و بشر را تهدید میکنی گور گومورو؛ ماه هزار چهره؛ به قربانیان ما نظر مساعد بنگر. دروازه های جهنم را بگشا و بیرون بیا”

3- شیطان پرستی گوتیک

این فرقه از شیطان پرستان به دوران تفتیش عقاید از کلیسا مربوط میشوند این نوع شیطان پرستان معمولاً متعهد به اعمالی از قبیل خوردن نوزادان، بز کشی قربانی کردن دختران باکره و نفرت از مسیحیان هستند. این طرز فکر در کتاب مالدوس مالیفیکاروم دسته بندی شده است کتاب که در دوران تفتیش عقاید توسط کلیسای 1490م تألیف شد و در واقع هرگز به طور رسمی مورد استفاده قرار نگرفت کتاب لاوی مطالب خرافی از جن گیری و جادوگری و مطالبی از این دست است. ترجمه لغوی نام کتاب پتک جادوگران است.

این نوع شیطان پرستی نزدیکی زیادی به جادوگری دارد دنیای آن پر از افسانه های گوناگون شیاطین. دو افراد مختلف خصوصاً جادوگران در ارتباط با آن هاست. در دنیای امروز هم کشورهای مختلفی دارای کلیسای شیطان هستند مانند کشورهای آمریکا انگلیس و آلمان و همچنین چین و بر خلاف ادعای شیطان پرستان جدید که براساس متون انجیل شیطانی بر عدم کودک آزاری و آزاد حیوانات پا فشاری میکنند، اما وحشتناک ترین اعمال توسط آنها انجام میشود اعمال این گروه تنها برای مقابله با دستورات الهی صورت میگیرد.

4- شیطان پرستی دینی

این نوع تشبیه شیطان پرستی آنتوان لاوی است، اما با این تفاوت که در این نوع شیطان پرستی نوعی جنبه خدایی و متافیزیکی دارد و این برداشته شده است از ادیان ابراهیمی افسانه ها، آیین های متفاوت و یا صرفاً ساخته شده ذهن پیروان آن میباشد. ممکن است پیروان این فرقه به یک خدا و خدابیان متعددی اعتقاد داشته باشند که این خدایان گاه برگرفته از خدایان مصر و یونان و بین النهرین است.

گاهی خدایی آنها همان فرشته (شيطان) رانده شده درگاه خدا میباشد که آنها اعتقاد دارند. طغیان او در برابر خدا کاملاً درست بوده است و حتی برخی از آنها اعتقاد دارند، فرستگان دیگر با بدگویی او نزد خدا موجب رانده شدن او شدند به این ادعای این گروه بر اساس آیه ای از تورات که در آن اشاره شده. خدای انسان اجازه استفاده از میوه درخت دانایی را نداد تا چشمانش باز گردد و خوب و بد را ببیند و خود تبدیل به ندا شود.

آنها شیطان را عامل آگاهی انسان میدانند و انسان را از پرستش خدایی که مانع آگاهی و پیشرفت انسان هاست بر حذر میدارند و انسان را برای شناخت مسیر درست کامل میبینند. همچنین خدای مورد پرستش بیشتر را خدایی ظالم میدانند که چند بار در طول تاریخ ظلم های بزرگی به انسان ها کرده است.

منبع: کتاب فتنه شیطان (شیطان پرستی)، سعید سوری لکی، ۱۳۹۲

1 دیدگاه در “انواع شیطان پرستی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *