دینی و مذهبی

تعبیر دیدن قبر و گورستان در خواب

تعبیر دیدن قبر و گورستان در خواب

در این محتوای سنگ هرات، با تعبیر دیدن قبر و گورستان در خواب از نقل افرادی چون ابراهیم کرمانی،منوچهر مطیعی، آنلی بیتون و امام صادق(ع) آشنا خواهید شد؛ با سنگ هرات همراه باشید.

تعبیر دیدن قبر و گورستان در خواب

می‌دانیم خواب از نشانه‌های بزرگ خداوند است؛ میتوان گفت خواب بی‌شباهت به مرگ نیست. همانطورکه موقعی که میخوابیم روح از بدن ما جدا می‌شود و وقتی که می‌میریم هم روح از بدنمان جدا می شود، به همین دلیل است که ما خواب و گاهی رویای صادقه می‌بینیم. در قرآن به تعدد کلمه “خواب” را می بینیم که بیانگر اهمیت خواب است. خواب در قرآن با نام‌های حُلم، احلام، منام و رویا آمده است. در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب‌های خوب بنام مبشرات یاد شده است.

دیدن قبر و زیارت قبور ائمه و بزرگان در خواب‌های ما به معنای به آرامش و امنیت رسیدن است. بیان دیگر این خواب حاجت روا شدن است. درصورتی که بیمار هستید شفا پیدا خواهید کرد.

اگر مجرد هستید و قصد ازدواج دارید، ازدواج خواهید کرد.

اگر بدهکار هستید یا مشکلات مالی دارید، حل می شود.

تعبیر دیدن قبر و گورستان در خواب

تعبیر دیدن قبر و گورستان در خواب

نقل از ابراهیم کرمانی

در ادامه تعبیر دیدن قبر و گورستان در خواب، به نقل از ابراهیم کرمانی را می‌خوانیم.

اگر خواب دیدید که در قبر هستید و نکیر و منکر از شما سوال می پرسند، انشالله به عنوان بیننده به پادشاهی می رسد.

اگر خواب دیدید در گورستان هستید معنی خواب شما این است که زندانی‌ها را دلداری خواهید داد.

نقل از منوچهر مطیعی

اگر خواب دیدید که روی پشت بام خود قبر می‌کنید، انشالله بعنوان بیننده دارای عمری پر بار و طولانی خواهد بود.

همچنین نقل شده اگر کسي در خواب ببيند که بر بام خانه‌اش قبر مي کنند عمر بيننده خواب دراز مي‌شود.

نقل از آنلی بیتون

اگر خواب دیدید که به یک قبر خالی نگاه می‌کنید، تعبیر خواب شما این است که به ناامیدی دچار می‌شوید و دوستان خود را از دست خواهید داد.

اگر در خواب خود گورستان ببینید تعبیر خواب شما این است که در زندگی به نا امیدی می رسید.

اگر در خواب خود قبری را دیدید که تازه کنده اند تعبیر خواب شما این است که به‌خاطر اشتباهات دیگران به سختی می افتید.

اگر در خواب خود قبرستانی را دیدید که ویران شده است تعبیر خواب شما این است که بیمار می شوید و یا مرگ شما نزدیک است.

اگر در خواب دیدید که روی قبر ها راه می روید تعبیر خواب این است که یک ازدواج ناموفق می کنید یا به مرگ غیرطبیعی میمیرید.

اگر در خواب دیدید که قبر می کنید تعبیر خواب شما این است که شما در زندگی به دردسر می افتید.

اگر در خواب دیدید که نوشته های سنگ قبر را می خواندید تعبیر خواب شما این است که وظایف سنگین بر دوش شما خواهند گذاشت.

اگر در خواب قبری را دیدید که حس کنید قبر مال خودتان است تعبیر خواب شما این است که به دست دشمنان شما به شما مصیبت وارد می شود.

اگر در خواب دیدید که کسی را در قبر می گذارند و اندامش به جز سر با کفن پوشیده شده است تعبیر خواب شما این است که وضعیت سختی در زندگی دارید.

اگر در خواب دیدید روي قبري سنگ ميگذارید يا آن را آجر و سيمان مي کنید، خبر از اين مي دهد که انشالله خرابي را آباد مي کنید يا بنائي مي سازید، يا خانه‌اي ميخرید و يا باغي احداث مي نمايید.

اگر در خواب دیدید که مرده‌اید و دارند شما را در قبر قرار مي دهند و هر چه مي گويید کسي صدايتان را نمي شنود، به شدت گرفتار سختي و تنگي مي شوید و کسي به ياريتان نمي شتابد.

تعبیر دیدن قبر و گورستان در خواب

تعبیر دیدن قبر و گورستان در خواب

حضرت امام جعفر صادق(ع) می‌فرمايند

ديدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم/دوم: اسارت/ سوم: رنج و سختی.

اگر خواب ببينيد گوري حفر مي كنيد، یعنی به دردسر مي افتيد و دشمنان مانعي بر سر راه زندگي شما ايجاد مي كنند / اما اگر خواب ببينيد حفر گور را به اتمام رسانده ايد، یعنی بر دشمنان خود غلبه مي كنيد، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است كه از گرفتاريی نتيجه مطلوبی به دست مي آوريد .

اگر خواب ببينيد براي دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان مي رويد، و بعد از برگشتن مي بينيد جنازه ناپديد شده است، یعنی دچار گرفتاريی غيرمنتظره خواهيد شد.

اگر زني خواب ببيند ناگهان تاريكي بر قبرستان متحمل میشود و او جايی براي خواب نمي يابد مگر قبري كه در دل خاك ، یعنی در امور عاطفي شكست مي خورد و به خاطر مرگ يكي از دوستان اندوهگين و نوميد خواهد شد .

ديدن زمين بی‌حاصل قبرستان كه تنها بر سر گورهايش سبزه اي روييده باشد ،یعنی اگر مسئوليتي به اندازه‌ی تحمل خود به عهده بگيريد ، بعد از مدتي اندوهگين بودن و نوميد شدن به منافع فراواني دست خواهيد يافت .

ديدن جسد خود ميان قبر ، در خواب نشانه‌ی هجوم درد و رنج مأيوس كننده است.

تعبیر دیدن قبر و گورستان در خواب

تعبیر دیدن قبر و گورستان در خواب

 

بیشتر بدانید:

https://www.islamic-relief.org.uk/

همچنین در سنگ هرات با موضوع “عذاب جسمانی که گناهکاران در قبرشان می بینند” بیشتر بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *