دینی و مذهبی

ثواب و برکات روزه داری از دیدگاه ائمه اطهار (ع)

ثواب و برکات روزه داری از دیدگاه ائمه اطهار (ع)

ثواب و برکات روزه داری از دیدگاه ائمه اطهار (ع)

در این مقاله از سایت سنگ هرات به تشریح بیانات گرانبهای ائمه اطهار (ع) در رابطه با ثواب و برکات روزه داری می پردازیم. با ما همراه باشید.

حدیث اول

امام صادق (ع) فرمود: روزه داران را دو شادی است یکی موقع افطار و دیگری بهنگام ملاقات خدای عزوجل.

حدیث دوم

ابن حمزه گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم که روش رسول خدا (ص) در روزه چه بود؟ فرمود: هر ماهی سه روز پنج شنبه دهه اول و چهارشنبه دهه دوم و پنج شنبه دهه آخر و روزه، این سه روز معادل روزهٔ تمام سال است، چون خدای عزوجل میفرماید: هرکس کار نیک انجام دهد، ده برابر پاداش دارد و هرکس بواسطهٔ ناتوانی نتواند این روزها را روزه بگیرد اگر یک درهم صدقه بدهد، اجرش بیشتر از یک روزه است.

حدیث سوم

رسول خدا (ص) فرمود: خداوند گوید روزه برای من است و من پاداش آن را میدهم؛ روزه دار دو خوشحالی دارد: وقتی افطار کند خوشحال میشود و همین که خدا را دیدار کند و او را پاداش دهد، باز خوشحال میشود.

ثواب و برکات روزه داری از دیدگاه ائمه اطهار (ع)

ثواب و برکات روزه داری از دیدگاه ائمه اطهار (ع)

حدیث چهارم

رسول خدا (ص) فرمود: شش صفت نیک است:

 1.  پیکار با دشمنان خدا بوسیله شمشیر،
 2.  روزه در روز تابستان
 3.  نیک صبری به هنگام مصیبت،
 4.  ترک مجادله،
 5.  انفاق در نهان، دوستی در راه خدا

حدیث پنجم

رسول خدا (ص) فرمود: خداوند مأمور کرده است، فرشتگانی که برای روزه داران دعا کنند.

حدیث ششم

امام صادق (ع) فرمود: روز اول ماه رجب بود که نوح (ع) سوار بر کشتی شد و دستور داد تا هرکس به همراه اوست آن روز را روزه بدارد. و فرمود: هر کس آن روز را روزه بدارد، آتش دوزخ به فاصله ده سال راهپیمائی از او دور میشود و هر کس هفت روزش را روزه بدارد، درهای هفتگانه آتش بر او بسته میشود و هرکس هشت روز، روزه بدارد درهای هشتگانه بهشت بر روی او باز میشود و هرکس یازده روز، روزه بدارد هرچه سؤال کند به او عطا میشود و هرکس زیادتر روزه بدارد، خدای عزوجل نیز زیادتر عطا می فرماید.

ثواب و برکات روزه داری از دیدگاه ائمه اطهار (ع)

حديث هفتم

رسول خدا (ص) فرمود: روزه دارید تا تندرست شوید.

حدیث هشتم

رسول خدا (ص) فرمود: دعای روزه دار رد نمیشود.

ثواب و برکات روزه داری

ثواب و برکات روزه داری

حدیث نهم

رسول خدا (ص) فرمود: روزه دار از آن هنگام که صبح میکند تا به شب در رود، مادام که غیبت نکند در عبادت است و همین که غیبت کرد، روزه او پاره میشود.

حدیث دهم

رسول خدا (ص) فرمود: خواب روزه دار عبادت است و سکوت وی تسبیح است و عملش مضاعف است و دعایش مستجاب است و گناهانش آمرزیده.

حدیث یازدهم

رسول خدا (ص) فرمود: روزه سپری است در مقابل آفات و گرفتاریهای دنیا؛ و حجاب و مانعی است در برابر عذاب آخرت.

حدیث دوازدهم

رسول خدا (ص) فرمود: روزه داری یک نیمه صبوری است. هر چیزی زکاتی دارد و زکات تن روزه داشتن است.

حدیث سیزدهم

رسول خدا (ص) فرمود: روزه، روی شیطان را سیاه میکند.

حدیث چهاردهم

رسول خدا (ص) فرمود: روزه گرفتن در هوای گرم، جهاد کردن در راه خداست.

ثواب و برکات روزه داری از دیدگاه ائمه اطهار (ع)

حدیث پانزدهم

رسول خدا (ص) فرمود: خوشا به حال کسانی که برای خدا گرسنه یا تشنه شده اند، اینان در روز قیامت سیر میشوند.

حديث شانزدهم

رسول خدا (ص) فرمود: سه کس اند که بر خدا لازم است دعایشان را رد نکند:

 1. روزه دار تا افطار کند.
 2. ستمدیده تا ستم از او دفع شود.
 3. مسافر تا به وطن خود بازگردد.
ثواب روزه داری

ثواب روزه داری

حدیث هفدهم

رسول خدا (ص) فرمود برای بهشت دری است به نام «ریان» که از آن فقط روزه داران وارد میشوند.

حدیث هجدهم

رسول خدا (ص) فرمود: روزه باعث جلوگیری از معاصی است.

حدیث نوزدهم

پیامبر (ص) وقتی شب معراج سفر نمود هفت در جهنم را مشاهده نمود که بر هر دری جمله ای نوشته بود بر در ششم نوشته بود، جهنم بر روزه داران حرام است.

حدیث بیستم

نشانه های بهشتیان هفت چیز است:

 1. روی گشوده دارند.
 2. زبان ذاکر.
 3. دست با سخاوت.
 4. قلب خاشع.
 5. نماز بسیار.
 6. روزه کامل و سلام به هر کس میکنند.

حدیث بیست و یکم

جهنم بر سه طایفه حرام است:

 1.  کسانی که نماز شب میخوانند.
 2. کسانی که روزه میگیرند.
 3. افرادی که صدقه میدهند.

منبع: کتاب اعتقادات و تکالیف اجمالی شیعه، حبیب حسینی آذر، نشر تبریز: اختر، 1398.

2 دیدگاه در “ثواب و برکات روزه داری از دیدگاه ائمه اطهار (ع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *