دینی و مذهبی

زیباترین اشعار برای سنگ مزار

زیباترین اشعار برای سنگ مزار

زیباترین اشعار برای سنگ مزار را در سنگ هرات بخوانید. سرشت انسان آمیخته با هنر است. هنگامی که عزیزی را از دست میدهیم دلخوشی ما نشستن بر سر مزار عزیز از دست رفته و یاد او میشود. حکاکی شعری مرتبط با فرد آرمیده باعث تسلی خاطر نزدیکان فرد شده و یاد او را گرامی می دارد.

در ادامه سنگ هرات مجموعه ای کامل از زیباترین اشعار برای سنگ مزار عزیزان را برای شما گردآوری کرده است.

زیباترین اشعار برای سنگ مزار

زیباترین اشعار برای سنگ مزار

زیباترین اشعار برای سنگ مزار

شعر سنگ قبر پدر

در ادامه سنگ هرات با زیباترین اشعار برای سنگ مزار پدر همراه شماست.

گفتم که چرا رفتی؟ تدبیر نه این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود، چنین زود

گفتا که مگر مصلحت درست نه این بود؟

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

 

گردش دور قمر را نه تو دانی و نه من

وقت اعلام سفر را نه تو دانی و نه من

تا که هست سایه پر مهر پدر بر سر ما

به خدا قدر پدر را نه تو دانی و نه من

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

 

آن که با روح خدا، همسفر دلها بود

آن که در خلوت اندیشه خود، با ما بود

زنده با عشق خدا بود و بقا یافت ز مرگ

مردنی داشت که چون زندگیش زیبا بود

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

 

مردان حقیقت که به حق پیوستند

از قید تعلقات دنیا رستند

چشمی به تماشای جهان بگشودند

دیدند که دیدنی ندارد، بستند

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

 

آنکه ما را تکیه گاهی بود، رفت

جمع ما را یادگاری بود و رفت

آن که چون شمع وجودش پرتوی از نور بود

با سفر از بین ما تا عالم معهود رفت

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

 

ز غوغای جهان رستیم و رفتیم

کتاب زندگی بستیم و رفتیم

ندای ارجعی از حق شنیدیم

جوابش یا علی گفتیم و رفتیم

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

کاش جای پدرم من سر راهت بودم

پدرم تاج سرم چشم به راهت بودم

همه دم عاشق لبخند نگاهت بودم

ای فلک از چه زدی اتش غم بر جگرم

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

پدر سنگ مزارت را به آه وناله میبوسم

به عشق وزحمت چندین وچندین ساله میبوسم

اگر دنیا شود گلشن گلی جز تو نمی یابم

ز چشمم زاله میریزد تورا چون لاله می بوسم

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

پدرم دیده به سویت نگران است هنوز

غم نادیدن تو بار گران است هنوز

انقدر مهر و وفا برهمگان کردی تو

نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز

ای آنکه به نیکی جا نام تو بودی

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

شعر سنگ قبر پدر

شعر سنگ قبر پدر

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

آسمان امروز ببار، اينجا گلي پژمرده گشت

از غم داغ رخش، يک محفلي افسرده گشت

آسمان امروز ببار، ما صد جگر سوزانده ايم

چون پدر از بين ما رفت، قلب ما هم مرده گشت

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

 

پدرم یاد تو هرگز نرود از دل ما

مگر آن روز که در خاک شود منزل ما

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

 

ای سفر کرده به معراج به یادت هستیم

ای پدر ما همگی چشم به راهت هستیم

تو سفر کردی واسوده شدی از دوران

همه ماتم زده هر لحظه به یادت هستیم

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

پدرم قامت تو تکیه گهی بود مرا

گفته هایت چو چراغی به رهی بود مرا

خنده هایت همه شادی و همه مهر وصفا

زندگی نامه تو چون شبحی بود مرا

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

 

ای چرخ و فلک خرابی از کینه توست

بیداد گری شیوه دیرینه توست

ای خاک اگر سینه تو بشکافتند

بس گوهر قیمتی که در سینه توست

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

 

درد من، درد فراق است، خدایا کم نیست

اشکهایم بجز از فراق و غم و ماتم نیست

بر دل غم زده و بغض پر از فریادم

بجز آن لطف نگاه پدرم مرهم نیست

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

 

چون نامه عمر ما به هم پیچیدند

بردندبه میزان عمل سنجیدند

بیشاز همه کس گناه ما بود ولی

مارا به ولایت علی بخشیدند

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

 

ناگهان رفت از برم، هرگز نباشد باورم
تا بمیرم از فراقت، دل بسوزد، پدرم
همچو شمعی سوختی، با کس نگفتی درد دل
پیش رویم جان سپردی، کی رود از خاطرم؟

شعر سنگ قبر مادر

در سنگ هرات بخوانید. برای شعر سنگ قبر مادر کلیک کنید : شعر و متن برای سنگ قبر مادر

شعر سنگ قبر مادر

شعر سنگ قبر مادر

شعر سنگ قبر خواهر

در ادامه سنگ هرات با زیباترین اشعار برای سنگ مزار خواهر همراه شماست.

 

خواهرم

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

جنازه‌ام چو ببینی مگو فراق فراق

مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

خواهرم

تنها یاورم فانوس زندگی ام رفتی و  این جهان برایم خانه ای تاریک است

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

دریاب که از روح جدا خواهی رفت

در پرده اسرار فنا خواهی رفت

می نوش ندانی از کجا آمده‌ای

خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

مرگ پایان کبوتر نیست
مرگ وارانه ی یک زنجره نیست
مرگ در ذهن اقاقی جاریست

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

خواهرم

بی‌ تو گر دمی زنم، هر دمی هزار غم
روی شانه‌ دلم، هر غمی هزاربار

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

خواهرم

تکیه گاه مهربانم تا آخرین لحظه تو را فراموش نخواهم کرد

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

رفتی ز دیده و داغت به دل ماست هنوز
هر طرف می نگرم روی تو پیداست هنوز
آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبان هاست هنوز

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

رفتی ز دیده و داغت به دل ماست هنوز
هر طرف می نگرم روی تو پیداست هنوز
آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبان هاست هنوز

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

خواهرم
تا تو رفتی قوت و صبرم برفت

تا تو رفتی من دگر خوش نیستم

چشم می بندم به هر دم تا به دیر

زانک بی‌تو با نظر خوش نیستم

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

دل تنگ بود جز او نگنجد

تنگی دلم امان و غوغاست

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

خواهرم

با هر ستاره‌ای سر و کار است هر شبم

از حسرت فروغ رخ همچو ماه تو

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم
من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنم
بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان
من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

خرم آن روز کزین غمکده پرواز کنم

از پس مرگ حیاتی دگر اغاز کنم

باغ جان پرگل ومن خسته به زندان تنم

زندگی یابم اگر پنچره ای بازکنم

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

ما داغ فراق دیده بودیم

افسانه غم شنیده بودیم

ما غم تو جانگداز است

دردیست که قصه اش دراز است

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

بودی تا دلم تنها نبود

تا اسیر غصه فردا نبود

کاش بودی تا فقط باور کنی

بی تو هرگز زندگی زیبا نبود

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

بنویسید بعد مرگم روی سنگ  با خطوطی نرم و زیبا و قشنگ

اینکه اینجا خفته در این گور سرد  بودنش را هیچ کس باور نکرد

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

از کوی تو رفتم من تا دل بشود آرام

بیهوده سفرکردم وقتی که تو مـاوایی

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

خواهرم

دور از تو، منِ سوخته در دامنِ شب ها

چون شمعِ سَحَر یک مژه خفتن نتوانم

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

زیباترین اشعار برای سنگ مزار

زیباترین اشعار برای سنگ مزار

دیروز فکر می کردم

تمام قله های جهان را

می توانم فتح کنم.

تازه امروز فهمیدم

چه نفس گیر است

بالا رفتن از پله های خانه ای که

تو
دیگر در آن نیستی!

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

بعد از رفتنت

من ایستاده می میرم،

چون بیدهای مجنون…!
˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر

کنایتیست که از روزگار هجران گفت

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم

سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت

از پای فتادیم چو آمد غم هجران

در درد بمردیم چو از دست دوا رفت

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

چو آمدی ز رخت باغ سرخ رو گردید

ز رفتنت به کف لاله، داغ می ماند

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

ز رفتن تو به جان آمدم، نمی دانم

که رفتنت ز کجا خاست بهر جان مر

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود

گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

خواهرم

تو نیستی که ببینی دل من جز یاد تو همه چیز را رها کرده است

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

خواهرم

آرام جانم

پس از تو دلم لحظه ای آرام نیست

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

بود هم جان وهم جانانه خواهر

انیس و مونس و فرزانه خواهر

نهفته در دلش عشق برادر

برادر شمع و چون پروانه خواهر

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

باید که واژه‌های جهان را بسیج کرد

تا درد دل کنند دو خواهر کنار هم

خوابیده اند در وسط سنگ‌های شهر

حالا دو سنگ کوچک مرمر کنار هم

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

هرکس که ندارد به جهان نعمت خواهر

افسوس که تنها بود و بی کس و یاور

در موقع تنگی و بلا محنت و سختی

یک خواهر دلسوز به از یک صف لشکر

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

خواهر خوبم چه زیبا داستان‌ها می‌سرود

آن همه لطف و صفای خواهرم یادش به خیر

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

خواهری هم چون فرشته داشتم

آن همه عشقش به من یادش به خیر

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

خواهرم یار و یاورم

خواهرم ای پال و پرم

رفتی و بی یاور شدم

وه که چه امد بر سرم

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

من اعتمادِ عجیبی به خواب‌های آینه دارم

راست می‌گویند خواهرم

تو بر ارابه‌ آفتاب

با اسبانی روشن از روحِ آسمان خواهی آمد

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

به سراغ من اگر می آیید

نرم و آهسته بیایید
مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

خواهر دلسوزم

بی وجود تو تنهاترین تنهای عالمم…

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

خواهرم

رفتی

و خسته ماندم

رفیق نیمه راه شدی قرارمان نبود…

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

خواهرم

رازدار زندگی ام

بعد از رفتنت بی پناه ترین عالمم…

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

ای خواهر من مرو شتابان

ای رفتن تو چو رفتن جان

دیر آمدن و شتاب رفتن

آیین گل است در گلستان

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

گر چه دوریم به یاد تو قدح می‌گیریم

بعد منزل نبود در سفر روحانی

˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙˙·٠•♥•٠·˙

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست

وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست

هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم

دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست

شعر سنگ قبر خواهر

شعر سنگ قبر خواهر

بیشتر بخوانید:
همچنین در سنگ هرات با عنوان “دعا‌ برای شادی روح پدر و مادر” بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *