اطلاعات عمومی, دینی و مذهبی

شیطان و شیطان پرستی چیست؟ نگرش و آیین شیطان پرستی

شیطان و شیطان پرستی چیست؟ نگرش و آیین شیطان پرستی

شیطان و شیطان پرستی چیست؟ نگرش و آیین شیطان پرستی

تعريف شيطان

شیطان از ماده شطن گرفته شده. شیاطین بر مبنای خبیث و پست است. شیطان موجود رانده شده سرکش، متمر دو به روح شرور و دور از حق نیز آمده است. شیاطین اسم عام (اسم جنس) است، در حالی که ابلیس اسم خاص است. به عبارت دیگر شیطان به هر موجود موذی، وسوسه کننده به شرّ و بدی ها است. شیطان به هر موجودی که از راه راست بیزار و برکنار بوده و همراه درصدد است از راه القاء و نیرنگ و وسوسه مردم را به جان هم اندازد. لذا مدام در صدد آزاد دیگران است موجودی که سعی میکند با ایجاد دو دستگی اختلاف و فساد به راه بیندازد، این که به ابلیس هم شیطان اطلاق شده به خاطر فساد و شرارتی است که در او وجود دارد.

اما ابلیس کلمه یا موجود مستقل دیگر نیست که جدا از شیطان باشد، بلکه همان شیطان است. همانطور که گفته شد شیطان معنای مختلفی دارد که یکی مصداقهای روشن آن دعوت انسان به خود خواهی، خود پرستی، ظلم، قتل، آزار، تجاوز به حقوق دیگران، استبداد، خود رأیی و که مصداق آن انسانهای تبهکار و منحرف کننده هستند. به شیطان روح پلید، خبیث و شدید متمرد نا فرمان دیو و اهریمن نیز گفته میشود.

شیطان پرستی چیست؟

به عقیده های شیطان پرستان پرستش شیطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوی و بسیار قوی تر و مؤثرتر از نیروهای خوب و دنیوی همچون خداست و شیطان پرستی شیطان به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر روی زمین و قدرتی به عنوان برترین قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار دارد و این دنیایی را که به عنوان دوزخ بر شمرده می شود، قانونمند میکند.

در شیطان پرستی غیر از استفاده شیطان به عنوان قدرت تاریکی و قدرت مطلق، از نیروها و روح های پلید و شیطانی برای رسیدن به اهداف سیاسی نیز استفاده میشود. در نهایت معنای شیطان پرستی؛ پرستش قدرت پلیدی است. به طور کلی دو تعریف برای گروه های شیطان پرستی در نظر افراد وجود دارد:

تعریف اول

هر گروهی که شیطان را به عنوان خدا قبول داشته باشد و آن را عبادت کند که معمولاً از آن به عنوان الهدی سیاه نیز یاد میکنند و آن را منتسب به طبیعت “حقیقی” انسان می نامند.

تعریف دوم

گروه هایی که از دین مسیحیت تبعیت نکرده و عیسی (علیه السلام) را با خصوصیاتی که در دین مسیح تعریف شده است قبول ندارد. در دهه ی اخیر گسترش فرقه های شیطان پرستی در دنیا با رشد خیره کنندهای همراه بوده است. به خصوص که این فرقه از ابزارهای نوین برای گسترش و فعالیت خود بهره برده است.

شیطان و شیطان پرستی چیست؟ نگرش و آیین شیطان پرستی

مشخصات مشترک شیطان در اقوام مختلف

عدد شیطان شش است که عدد حیوان است و اشاره به آزاد کردن ذات جسمانی و نقسانی انسان دارد. رنگ شیطان قرمز است. قرمز رنگ هیجانات و احساست است و شیطان قیم و نگهبان شهوت قدرت، خشم ،شادمانی خوشی و ناراحتی است. نماد شیطان آتش است و آتش نماد مناسبی است برای طغیان هیجانات ویرانی و هوس دو نماد اساسی آتش و شیطان هستند. نماد انسانی شیطان قدرت هوس و هیجانات درونی است به معنای آزاد کردن هیجانات درونی است، به معنای آزاد کردن کس و آن چیز که باعث آزار و اذیت میشود.

نگرش و آیین شیطان پرستی

از حدود قرن 12 و 13 میلادی به تدریج انکشافی شیطان گرایی آغاز میشود که تا آغاز میشود که تا آغاز قرن بیست و یکم ادامه می یابد. در این دوره که شامل سده های پایانی قرون وسطی دوران و عصر روشنگری و دوره مدرن نامیده میشود شاهد پرده برداری و انکشاف نگرشها و آیین های شیطان هستیم. نخستین پرده برداری ترویج و شیوع سحر و جادو در قرن 11 میلادی، به بعد است که تا امروز به اوج خود رسیده است. پرده دوم از قرن سیزدهم میلادی به بعد با علنی کردن عرفان یهود کابالا آغاز میشود و امروز به اوج جلوه گری خود رسیده است.

پرده سوم، علم گرایی و رو آوری به دانش در عصر رونسانس است که با تکیه بر علوم سر و مبانی کابالا و در چهار چوب سنت یهودی مسیحی روی کرد و به دانش رقم خورد. پرده چهارم موسیقی شیطانی است که نمادها و آیینهای شیطانی را آشکارا به نام شیطان معرفی میکند. پرده پنجم جادویی به ذهن جهانیان انداخته و همانند ساحران فرعون که ریسمان ها را مارهای زنده و جنبنده نمایاندند شیطان را ظمدبری قدرتمند می نمایند.

منبع: کتاب فتنه شیطان (شیطان پرستی)، سعید سوری لکی، ۱۳۹۲

3 دیدگاه در “شیطان و شیطان پرستی چیست؟ نگرش و آیین شیطان پرستی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *