دینی و مذهبی

فضائل ماه شعبان

فضائل ماه شعبان

فضائل ماه شعبان. در این نوشتار با فضیلت‌های ماه شعبان و اعمال آن آشنا می‌شویم. با سنگ هرات همراه باشید.

مقدمه

‌‌‌در آغاز مطلب، چکیده و مقدمه‌ای از نوشتار فضائل ماه شعبان را ارائه می‌دهیم. با سنگ هرات همراه باشید.

ماه‌های رجب‌،شـعبان‌ و مـاه‌ مـبارک رمضان از زمان‌های طلایی عبادت و پرستش‌اند.هریک از این سه ماه موقعیت ویژه‌ای‌اییا‌ در عرصه‌ بندگی و عبودیت خـداوند دارند.ماه شعبان که‌ ماه منتخب پیامبر اکرم نیز می‌باشد، از ویژگی‌های معنوی منحصر‌ بـه‌ خود برخوردار است.پیـامبر ایـن ماه را برای خویش برگزید و از امت خود نیز خواست با انجام اعمال و عبادات این ماه، وی را یاری نموده و برای کسب فضیلت‌های آن تلاش کنند.

ماه شعبان و جایگاه روز اول آن

با خواندن روایاتی از ائمه اطهار درمی‌یابیم که: وقتی‌ روز اول شعبان از راه‌ می‌رسد‌ خداوند‌ به درهـای بهشت امر می‌کند باز شوند و به‌ درخت طوبا دستور می‌دهد که شاخه‌هایش را بـه دنیا نزدیک کند.آنـگاه مـنادی‌ای‌ از‌ جانب‌‌ پروردگار عز و جل ندا می‌دهد:ای بندگان خدا‌ این‌ شاخه‌های درخت طوبا است. از‌ آن‌ها درآویزید تا شـما را به سوی بهشت بالا برد‌ و این شاخه‌های درخت زقّوم است؛از آن‌ها بترسید تا شما را به سوی دوزخ نکشانند.

رسول خدا نیز می‌فرمایند‌ :قسم به آن‌که به راستی مرا به رسالت مبعوث نـموده اسـت.‌ هر‌ کس در روز اول شعبان دری از خیر و نیکی به روی خود بگشاید،در واقع به شاخه‌ای از‌ شاخه‌های‌‌ درخت‌ طوبا درآویخته و آن وی را به سوی بهشت کشاند و هر کس دری‌ از‌ شر‌ بر خود وا کند در واقع به شاخه‌ای از شاخه‌های درخـت زقـّوم درآویخته است‌ و آن‌ وی‌ را به سوی جهنم‌ می‌کشاند.

فضائل ماه شعبان

فضائل ماه شعبان

اعمال ماه شعبان

‌‌‌در ادامه‌ی نوشتار فضائل ماه شعبان، با برخی از اعمال ماه شعبان آشنا می‌شویم. با سنگ هرات همراه باشید.

ماه معظم شعبان‌ کـه‌ دوازه‌ ورود به ماه بزرگ رمضان،ماه خداوند است فرصت بسیار ویژه‌ و معنوی برای انجام‌ انواع‌ عبادت و اعمال عبادی است.در این بخش به اهم اعمال عبادی ماه‌ شعبان‌ اشاره‌ می‌شود‌:

نـماز

نـماز کـه ستون دین و بهترین عمل اسـت،در اسـلام از جـایگاه والایی برخوردار است‌.

پیامبر‌ اسلام و ائمه معصومین علیهم السّلام به مناسبت‌های مختلف دستور داده‌اند که نمازهایی‌‌ به‌ جا‌ آورده شود.از جمله نـمازهای فـراوانی بـرای ماه شعبان و شب‌ها و روزهای آن وارد شده است‌.

از جمله نمازهای سفارش شده در ماه شعبان عبارت‌اند از:

الف-پیـامبر صـلّی اللّه عـلیه و سلم فرمود‌: هرکس در شب اول شعبان صد رکعت نماز بـگزارد و در هر رکعت‌‌ یک بار فاتحة‌ الکتاب و یک بار قل هو اللّه بخواند‌ و پس‌ از‌ فراغت از نماز فاتحه را پنجاه بار‌ بخواند‌ و روز ائل را روزه بگیرد، خداوند‌ او را از‌ شر ساکنان آسمان و شر ساکنان زمین‌ و شیطان‌ها‌ و پادشاهان را حفظ می‌کند و هفتاد هزار گـناه کـبیره‌اش را مـی‌آمرزد و عذاب قبر‌ را‌ از او برمی‌دارد و منکر و نکیر او‌ را نمی‌ترسانند، درحالی‌که چهره‌اش‌ مانند‌ شب چهارده مـی‌درخشد از قـبر‌ بـرمی‌خیزد‌ و مانند برق‌ از صراط عبور می‌کند و نامه عملش به دست راستش داده می‌شود‌.

ب-حضرتش‌ همچنین فـرمود:هـر کـس در‌ شب‌ اول‌ شعبان دوازده رکعت‌ نماز‌ بگزارد در هر رکعت‌«فاتحه‌ الکتاب»بخواند و پانزده مرتبه«قل هـو اللّه احـد»را بخواند خداوند متعال ثواب‌ ده‌ هزار‌ شهید به او می‌دهد و برای او‌ عبادت‌ دوازده سال‌ نـوشته‌ مـی‌شود‌ و از گـناهانش بیرون‌ می‌آید‌ مانند روزی که از مادر زاده شده است و خداوند در مقابل هر آیه‌ای که در‌ قرآن‌ اسـت بـه‌ او قصری در بهشت‌ عطا‌ می‌کند‌.

 

روزه‌

از‌ اعمال بسیار بااهمیت‌ در‌ ماه شعبان«روزه»است.شایسته اسـت هـر مـسلمانی مناسب حال و شرایط خود روزهایی از این ماه‌ را‌ روزه‌ بدارد. افضل آن است که اگر مانعی‌ نـیست‌ هـر‌ روزش‌،غیر‌ از‌ یک یا دو روز آخرش را روزه بدارد تا با افطار میان شعبان و مـاه رمـضان فـاصله اندازد.بنابراین‌ زیبنده است که آن قدر روزه بگیرد که در‌ دعوت مقدس رسول خدا به اعانت داخـل گـردد.

روایات دربارهء اهمیت روزه این ماه پرشمار اسـت کـه به ذکر روایتی از‌ امام‌ صادق علیه السّلام بسنده‌ می‌شود:

«من صام اوّل یوم من شعبان وجبت له الجـنّة و مـن صام یومین نظر اللّه الیه فی کلّ یوم‌ و لیلة فی دار الدّنیا و دام نظره‌ الیـه‌ فـی الجنّة و من صام ثلاثه ایّام زار اللّه فی عـرشه و جـنّته کـل یوم». هر کس روز اول ماه شعبان را روزه بدارد بـهشت‌ بـرایش‌ واجب است و هر کس دو‌ روز‌ را روزه بدارد خداوند هر روز و هر شب در زندگی دنیا به او نـظر مـی‌کند و نظرش در بهشت هم ادامه مـی‌یابد و هـر کس سـه‌ روز‌ را روزه بـاشد خـداوند‌ را‌ در عرش و بهشتش‌ هر روز زیارت می‌کند.

فضائل ماه شعبان

فضائل ماه شعبان

 

دعـا و مـناجات

دعا که مخ عبادت و سلاح مؤمن است در فرهنگ اسلامی از جایگاه بس والایـی بـرخوردار است. در سیرهء پیامبر و جانشینان معصوم‌ او‌ عـلیهم السّلام دعاهای زیاد بـرای مـناسبت‌های مختلف وارد شده‌ است.از دعاهای والا و پر از مـضامین عـرفانی،مناجات شعبانیه است که مناجات امام علی علیه السّلام‌ و ائمه علیهم السّلام در‌ مـاه‌ شـعبان است‌.این دعا نزد صـاحبان روحـیه دعـا و مناجات نیز بـسیار گـرانقدر و ارزشمند است.اینان بـه خـاطر این مناجات‌ با ماه شعبان انس ویژه‌ای دارند و مشتاقانه برای‌ آمدن ماه شعبان‌ انـتظار‌ مـی‌کشند‌.

این مناجات آسمانی حاوی دانش‌های مـلکوتی فـراوانی است کـه نـحوهء مـعامله بندگان با خداوند را بـه صاحبان ‌‌جان‌های‌ مشتاق می‌آموزاند.این دعا راهکارهای گوناگون دعا،گدایی، آمرزش‌خواهی و راز و نیاز با خداوند‌ را‌ آمـوزش‌ مـی‌دهد.در این مناجات راهنمایی‌های صریح و بدیعی بـرای رسـیدن بـه لقـاء اللّه و تـقرب و نظر به‌ او وجـود دارد کـه از سالکان راه،شبهه‌زدایی می‌کند.

شک و شبهه‌های منکران را‌ جواب می‌گوید و وحشت شکاکان‌ را‌ برطرف می‌سازد. محتوای واقعی این مـناجات،ارشـاد بـه شناخت نفس انسان است که معرفت آن هـمان راه‌ شـناخت پروردگـار بـزرگ اسـت.

صلوات

از اعمال پرثواب ماه شعبان صلواتی است کـه هـنگام زوال هر روز و نیمهء هر‌ شب‌ ماه خوانده‌ می‌شود.این دعا با اللهم صل علی محمد و آل محمد شجرة النبوه آغاز می‌شود و آموزه‌های‌ فراوانی در باب شناخت اهل بیت علیهم السّلام دربر دارد. صـلوات‌های‌ دیـگری‌ نیز برای ماه شعبان‌ وارد شده است که در کتب دعا آمده است.

صدقه

از کارهای پرسود و نوع دوستانه در این ماه بزرگ دادن صدقه است.پیشوایان مـعصوم پیـروان‌‌ خود‌ را‌ به این عمل خـداپسندانه تـرغیب‌ کرده‌اند‌.از‌ جمله داود بن کثیر الرقی می‌گوید:از امام‌ صادق علیه السّلام پرسیدم:یا بن رسول اللّه ما افضل ما یفعل فیه؟قال:الصّدقة‌…و من‌ تصدّق‌ بصدقة فی‌ شـعبان ربـّاها اللّه تعالی کما یربّی‌ احـدکم‌ فـصیله حتّی یوافی یوم القیامة و قد صار مثل احد.

آمرزش‌خواهی(استغفار)

حسن بن علی بن فضال می‌گوید:از‌ علی‌ بن‌ موسی الرضا علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: «من استغفر اللّه‌ تبارک و تـعالی فـی شعبان سبعین مرةّ غفر اللّه له ذنوبه و لو کانت مثل‌ عدد النّجوم». هر کس‌ از‌ خداوند‌ تبارک و تعالی در ماه شعبان طلب آمرزش کند و هفتاد مرتبه‌ استغفار‌ کند‌،خداوند گناهانش را و لو به اندازه تعداد ستارگان بـاشد مـی‌آمرزد.

همچنین گفتن ذکر اسـتغفار در هر روز ماه‌ شعبان‌ مستحب‌ است.

فضائل ماه شعبان

فضائل ماه شعبان

فضیلت روزهای پنجشنبه

روزهای پنجشنبه در ماه شعبان از موقعیت عبادی و مـعنوی خـاصی بـرخوردار‌ است‌ و نماز، روزه و عبادت در آن جایگاه‌ ویـژه‌ای‌ دارد.امـام‌ عـلی‌ علیه‌ السّلام از رسول خدا‌ سخن شگفتی را دربارهء روزهای پنجشنبه ماه شعبان نقل می‌کند :«تتزیّن السّماوات فی کلّ خمیس‌ من‌ شعبان فـتقول المـلائکة الهـنا اغفر لصائمه‌ و أجب‌‌ دعائهم‌ فمن‌ صلّی‌ فیه رکـعتین یـقرء‌ فی‌ کلّ رکعة فاتحة الکتاب مرّة و قل هو اللّه احد مائة مرة.فاذا سلّم صل علی النبی‌ صلی‌ اللّه‌ عـلیه و آله مـائة مـرّة قضی اللّه له‌ کلّ‌ حاجة‌ من‌ امر‌ دینه‌ و دنیاه و من صـام فیه یوما واحدا حرّم اللّه جسده علی النار». در هر پنجشنبه از ماه شعبان آسمان‌ها تزیین می‌شود؛فرشتگان می‌گویند:معبود مـا روزگـیرانش را‌ بـیامرز و دعاهایشان را اجابت کن.پس هر کس در آن دو رکعت نماز بگزارد و در هر رکعت فـاتحه را یـک‌بار و قل هو اللّه را صد مرتبه بخواند پس هنگامی که‌ سلام‌ گفت بر پیامبر صلّی اللّه علیه و سلم صد مـرتبه صـلوات بـفرستد.هر حاجتی از امر دین و دنیایش را خداوند برمی‌آورد و هر کس در آن(پنجشنبه)یک روز را روزه‌ بـگیرد‌ خـداوند جسدش را بر آتش حرام می‌کند.

زیارت امام حسین علیه السّلام

زیارت آن حضرت در روز و شب سـوم شـعبان و نـیمه شعبان‌ استجاب‌ دارد.

سخن پایانی

ماه‌ شعبان‌ فرصت ویژه‌ای برای عبادت و بندگی خداوند است‌.انسان‌های‌ شایسته و بندگان‌ خوب خداوند بـا عبادت و ریاضت در این ماه جان و تن خود‌ را‌ طهارت می‌دهند تا آمـاده ضـیافت‌‌ و مـهمانی‌ بزرگ خداوند‌ در‌ ماه‌ مبارک رمضان شوند.

ماه شعبان شعبه‌های‌ فراوانی‌ از خیرات و زیبایی‌ها را بر روی انسان گرفتار تهاجم انـواع‌ ‌ ‌امـواج شیطانی‌ در‌ قرن معاصر می‌گشاید و درهای ملکوت آسمان‌ و زمین را بر روی‌ مشتاقان‌‌ گشوده نـگه مـی‌دارد تـا افراد‌ بتوانند‌ با بهره‌گیری از برنامه‌های انسان‌ساز ارتقا یافته از حضیض‌ حیوانیت به آسمان فرشتگی‌ و انسانیت‌ پرواز کـنند.برنامه‌های سازنده‌ای که‌ از‌ سوی‌‌ پیامبر صلّی اللّه‌ علیه‌ و سلم و جانشینان معصومش علیه‌ السـّلام‌ مهندسی شده‌اند تنها راه نـجات بـشر از منجلاب‌ شهوت و گناه و تاریکی هستند.در این‌ ماه‌ برنامه‌های سازنده فراوانی از سوی پیشوایان‌‌ معصوم‌ ما ارائه‌ شده‌ است‌.از جمله نماز،دعا‌،روزه،تلاوت قرآن،صدقات،احسان به پدر و مادر و خویشان،اذکار،استغفار و…

فضائل ماه شعبان

فضائل ماه شعبان

بیشتر بدانید:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85

 

همچنین در سنگ هرات با عنوان چرا برخی از شهیدان به شهدای گمنام معروفند بخوانید.

1 دیدگاه در “فضائل ماه شعبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *